Gallery


Opening buffers using the fzf utility

Ouverture de fichiers avec l'outil fzf Bufferek megnyitása az fzf használatával

Working on Haskell code in a tmux-based IDE

Code en Haskell dans un EDI basé sur tmux Haskell kód szerkesztése egy tmux-on alapuló környezetben.

Editing some C++ code using multiple windows

Edition de code C++ dans plusieurs fenêtres C++ kód szerkesztése több ablakban

Editing some C++ code using multiple windows

Edition de code C++ dans plusieurs fenêtres C++ kód szerkesztése több ablakban

Simple buffer list presented by the Clippy assistant

Liste de fichiers simple, présentée par l'assistant Clippy Egyszerű buffer lista a Clippy által megjelenítve

Onboard building of Rust code with cargo

Compilation de code Rust intégrée, avec cargo Rust kód fordítása Kakoune-ben a cargo használatával

On-display documentation about Go symbols

Documentation intégrée à propos de symboles Go Go dokumentáció beépített megjelenítése

Simple edition of Nim code

Edition simple de code Nim Egyszerű Nim kód szerkesztés

Editing some Rust code using relative line numbering

Edition de code Rust grâce aux indices de lignes relatifs Rust kód szerkesztése, a sorok relatívan vannak számozva

Simple selection of C code

Sélection simple de code C Egyszerű C kód kijelölés

Opening multiple buffers using fzf

Ouverture de multiples fichiers grâce à fzf Több buffer megnyitása az fzf használatával

Editing some Python code using multiple selections

Edition de code Python grâce aux sélections multiples Python kód szerkesztése több kijelölés egyidejű használatával

Multiple Kakoune clients within the same session

Différents clients Kakoune au sein de la même session Több különböző Kakoune kliens csatlakozva ugyan ahhoz a munkamenethez

Multiple selection in a Kakoune client

Sélections multiples dans un client Kakoune Több kijelölés egy Kakoune kliensben